Klubben…för Alla…


 


Nu finns det stugor att hyra vid SMTT:s kåk i Stenö.

Läs mera om detta här:
Info om dessa för SMTT:s medlemmar här:

Medlemsinfo 2020-03-29

Vårt förhållningssätt m.h.t. Coronaepedimin
Styrelsens avsikt är att vi förhåller oss efter våra myndigheters rekommendationer.

 Angående verksamheten  kåken:
Än så länge ser vi ingen anledning att stänga ned verksamheten.
Däremot kommer köksverksamheten att påverkas genom att närvaron där är upp till individuella förhållningssätt och eventuell sjukdom.
Alltså är det upp till de som kommer till kåken att organisera detta efter eget behov.
För styrelsen
Med vänlig hälsning,,Peter Kronlund

SMTT 50 År…1970 – 2020!

På grund av de rekommendationer som för närvarande gäller har styrelsen beslutat följande: 50-årsjubileet (hela paketet: plats, mat, underhållning etc) skjuts fram på obestämd tid.


 


Hos oss i SMTT är alla MC-intresserade välkomna och det är inget krav på att bli medlem för att få besöka oss i Kåken…

Vi har öppet onsdag och söndag 18.00-21.00. Man kan komma ut och ta en fika och snacka lite eller läsa ur någon utav Mc-tidningarna som finns…sen får man gärna bli medlem hos oss om man nu känner för det..vi har en s.k prövotid som enkelt innebär att man visar sig på klubben ett antal gånger och sedan deltar på ett medlemsmöte som man blir kallad till.

Så ta en tur ut till oss och se hur vi har det och vilka vi är och att det kanske är nåt just för DIG…